Prodware creëert, integreert en beheert IT-oplossingen
Twitter
Facebook
Linkedin
Youtube
Blog

Gebruiksvoorwaarden

De condities van deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze Website www.prodware.nl van Prodware Nederland BV ( ' Prodware NL ' ), Van Voordenpark 1a, 5301 KP, Zaltbommel, Nederland ( hierna: 'Website'). Met het door u bezoeken van de Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door Prodware worden gewijzigd. De op of via deze website ter beschikking gestelde informatie is slechts ter informatie voor marketingdoeleinden en kan niet worden beschouwd als enige vorm van advies. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend en elk door u genomen besluit op basis van deze informatie is voor uw eigen rekening en risico. Prodware NL geeft geen garanties of verklaringen, expliciet of impliciet, over de vraag of informatie die op of via deze website juist, volledig of up-to-date is. Prodware NL geeft geen garantie dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert.

Hoewel Prodware NL ernaar streeft een virusvrij netwerk te handhaven, garandeert Prodware NL niet dat de Website virusvrij is. Prodware NL en haar bestuurders of werknemers zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik ( of elke onmogelijkheid van gebruik) van de Website, daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of door onjuistheid of onvolledigheid van de informatie zoals die wordt aangeboden op of via de Website.

Prodware NL is voorts niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik door u van elektronische middelen van communicatie via de Website, waaronder - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van de elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of voor eventuele overbrenging van virussen.

Waar Prodware NL hyperlinks plaatst naar websites van derden betekent dit niet dat Prodware NL deze producten of diensten die op of via dergelijke websites worden aangeboden goedkeurt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen rekening en risico. Prodware NL is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites die verwijzen naar deze site. Prodware NL, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten , octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) voor ten aanzien van alle informatie die op of via de Website (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's ) wordt aangeboden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prodware NL, ofwel van de toestemming van de rechtmatige eigenaar, mag U niet kopiëren, downloaden, publiceren, verspreiden of reproduceren van de informatie op deze Website in welke vorm dan ook. Echter, U kunt afdrukken en / of downloaden van de informatie op de Website voor uw eigen persoonlijk gebruik. Links naar Prodware NL websites zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Prodware NL . De Website en deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderhevig aan Nederlands recht. Alle geschillen die voortkomen uit of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Utrecht.

Kunnen we u helpen? Neem contact op !

*Wilt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief?

Ja, ik ontvang graag nieuws en ontwikkelingen van Prodware met exclusieve informatie over de nieuwste producten, diensten en (online) evenementen.
Nee, ik wil geen enkel nieuws van Prodware ontvangen.

*Privacy

Ik ga akkoord dat mijn gegevens door Prodware worden opgeslagen in overeenstemming met het Prodware privacybeleid.

Velden waar een * bij staat zijn verplicht.
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.